Zavod Pristan tudi v Postojni Predhodna objava Zavod Pristan izvaja pomoč... Naslednja objava Ustvarjalna in sproščujoča...

Zavod Pristan tudi v Postojni

Občina Postojna je Zavodu Pristan podelila koncesijo za izvajanje socialno vartvene storitve pomoč družini na domu na področju občine Postojna.  Zavod Pristan bo začel z izvajanjem storitve 15.4.2013. Vse cene za uporabnika ostajajo nespremenjene, predvidoma bomo zaposlili tudi vse dosedanje socialne oskrbovalke. To je za Zavod Pristan že osma občina, ki nam je zaupala izvajanje pomoči družini na domu.