Na področju občine Vodice izvajamo pomoč družini na domu od 1. 5. 2023 dalje.

Cena storitve za uporabnika znaša:

  • ob delavnikih:  6,04 Eur na uro
  • ob nedeljah: 8,44 Eur na uro
  • ob praznikih: 9,13 Eur na uro

Dodatne informacije:
Karmen Pustotnik (koordinatorka): 031 740 466