Zavod Pristan je zasebni zavod, ki se ukvarja z več socialnovarstvenimi storitvami.

Zavod je bil ustanovljen leta 2002 kot eden izmed prvih zasebnih zavodov za izvajanje socialnovarstvenih storitev.
Leta 2004 smo pridobili dovoljenje za delo za izvajanje storitve pomoč družini na domu. Od takrat pa do danes smo pridobili 26 občinskih koncesij in smo največji zasebni izvajalec pomoči družini na domu v Sloveniji.

Leta 2008 smo uspešno kandidirali na razpisu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter pridobili koncesijo za izvajanje institucionalnega varstva starejših. V začetku leta 2010 smo odprli novozgrajeni Center starejših Pristan Vipava v katerem skrbimo za 104 stanovalce.

Zavod Pristan zaposluje okrog 185 zaposlenih. Skrbimo za več kot 950 uporabnikov. Poslovne prostore imamo na petih lokacijah (Vipava, Ljubljana, Kamnik, Postojna, Laško).
Trudimo se, da ponudimo uporabniku najboljšo možno oskrbo.

Radi bi vam predstavili tudi naše zaposlene.