Storitev se lahko začne na zahtevo upravičenca ali njegovega zastopnika (svojci, prijatelji,…) ali na predlog strokovne (zdravstvene ali socialne) službe. Običajno strokovna delavka predstavi storitev telefonsko in se okvirno pogovori o potrebah in željah v zvezi s pomočjo na domu. Sledi obisk strokovne delavke na domu uporabnika, kjer se z uporabnikom (in svojci) pogovori o podrobnostih v zvezi z izvajanjem pomoči; skupaj določijo točen obseg pomoči in sklop opravil ter podpišejo dogovor o izvajanju storitve.

Cena ure socialne oskrbe je odvisna od tega, v kateri občini ima uporabnik bivališče (višina subvencije občin se razlikuje. V primeru, da je materialno stanje uporabnika tako, da sam storitve ne zmore plačevati, se lahko obrne na pristojni Center za socialno delo in poda vlogo za oprostitev plačila storitve. Oprostitev je lahko delna ali v celoti. V primeru oprostitve občina, v kateri ima uporabnik stalno bivališče, delno ali v celoti plačuje tudi delež, ki bi ga sicer plačal uporabnik.