POLITIKA KAKOVOSTI ZAVOD PRISTAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanstvo

Poslanstvo Zavoda Pristan je v nudenju kakovostnih in prijaznih socialnovarstvenih storitev za starejše.

Vizija

Zavoda Pristan bo v slovenskem prostoru prepoznan po kakovostnih socialnovarstvenih storitvah za starejše. Pri delovanju bodo vedno upoštevani visoki etični kriteriji, delovanje pa bo usmerjeno v dobrobit uporabnikov in integracijo v lokalno okolje.

Vrednote , ki jih živimo in zagovarjamo

 • spoštovanje
 • kakovost in varnost
 • zaupanje
 • trokovnost in odprtost za razvoj
 • dostojanstvo
 • timsko delo
 • človečnost in prijaznost
 • odgovornost

 

 

Slogan

Za vas in vaš jutri.

 

Strateške usmeritve

VIDIK UPORABNIKOV

 1.  Zagotavljati visoko zadovoljstvo uporabnikov storitev.
 2. Kakovostna in strokovno primerno izvajanje storitev.

VIDIK ZAPOSLENI

 1. Zagotavljati razvoj in zadovoljstvo zaposlenih, redno izobraževanje in strokovno usposabljanje, kar je temeljni pogoj za uspešno izvajanje politike kakovosti.
 2. Spodbujati zaposlene k inovativnosti in pripadnosti.

 

VIDIK OKOLJA

 1. Utrjevanje vpetosti v lokalno okolje in medgeneracijsko sodelovanje.
 2. Povezovanje s Fakultetami za zdravstvo, socialno gerontologijo, socialno delo.

 

VIDIK PROCESOV

 1. Vzpostavitev, vzdrževanje in nadgrajevanje sistema kakovosti in varnosti ter izpolnjevanja tako notranjih kot zunanjih zahtev.
 2. Sledenje strokovnim smernicam in uvajanje sodobne tehnologije, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne stroške poslovanja.

 

FINANČNI VIDIK

 1. Ohranjanje kapacitet in dogovorjenega obsega dela.
 2. Finančno stabilno poslovanje.

 

Vipava, junij 2022                                                                                                                                                  Direktor:                                                                                                                                                                        Martin Kopatin