Spoštovani.

Obveščamo vas, da smo skladno z navodili Ministrstva za solidarno prihodnost pripravili predlog redne uskladitve cen storitev institucionalnega varstva starejših. Cene oskrbe v Centru starejših Pristan se predvidoma uskladijo 1. marca 2024 in bodo po novem višje za od 0,94% do 2,87%. Po pridobljenem soglasju k ceni, ki ga izda pristojno ministrstvo, bomo objavili nove cenike na oglasnih deskah in spletni strani.

S spoštovanjem.

Martin Kopatin
direktor zavoda