Vipava, 27.5.2021

Spoštovani.

Obveščamo vas, da bodo 31.5.2021  dalje mogoči obiski stanovalcev v Centru starejših Pristan Vipava po spodnjih navodilih.

Obiski bodo potekali vsak dan v tednu razen ob četrtkih od 10:00 do 12:00 in od 15:00 do 18:00.
Obiski ob četrtkih bodo od 11:00 do 12:00 in od 15:00 do 18:00.

Za obiske se ni več potrebno predhodno telefonsko najaviti.

  • Obiski se bodo izvajal v avli Centra, zunanjih površinah in sobah stanovalcev.
  • Na obisk lahko pridete kadarkoli znotraj terminov za obiske.
  • Obiskovalec mora ves čas obiska v notranjih prostorih pravilno uporabljati zaščitno masko.
  • K enemu stanovalcu lahko prideta na obisk istočasno dve zdravi osebi (če se obisk izvaja v prostorih Centra)
  • V notranjih prostorih se obiskovalec lahko zadržuje samo v avli ali sobi stanovalca.
  • Ob prihodu boste izpolnili izjavo da ste zdravi in niste bili v stiku z okuženo osebo.
  • Ob začetku in koncu obiska si boste razkužili roke.

Tisti stanovalci, ki so bili 2x cepljeni ali so v zadnjih šestih mesecih preboleli Covid-19 lahko samostojno ali ob spremstvu zapustijo Center. Ob vrnitvi ti stanovalci ne bodo nameščeni v karanteno.

Tisti stanovalci, ki niso bili cepljen proti Covid-19 ali je od prebolevanja bolezni minilo več kot 6 mesecev, morajo ob morebitni zapustitvi centra ob povratku v 7 dnevno karanteno.

Prosimo, da dosledno upoštevate napisana navodila in navodila osebja, ki bo skrbelo za obiske.