Vipava, 17.1.2022

Zaradi zelo hitrega širjenja okužb v lokalnem okolju spreminjamo navodila glede obiskov v Centru starejših Pristan Vipava, ki veljajo od vključno torka, 18.1.2022 dalje.

Za vse obiskovalce je za obisk v centru potreben negativen hitri antigenski test, ki ni starejši od 24 ur. Obiskovalec ob vstopu v center pokaže ustrezno potrdilo, ki ga izda pristojni izvajalec hitrega testiranja (pisno potrdilo ali QR koda).

Vse svojce prosimo, da razmislijo ali je obisk v centru nujno potreben. Način najave in termini obiskov ostajajo nespremenjeni, in sicer:

Za obisk se morate najaviti vsaj en delovni dan pred obiskom (od ponedeljka do petka) na telefonsko številko 05 3687750 ali 051 614 989 v času med 9:00 in 14:00. Nenajavljenih obiskov ne bomo mogli omogočiti.

Obiski se bodo izvajali od ponedeljka do petka od 10:00 do 12:00 in od 15:00 do 17:45.

Ob sobotah in nedeljah so obiski mogoči od 14:00 do 17:30.

Na obisk k stanovalcu lahko pride ena zdrava oseba, ki ima potrdilo o negativnem HAGT star največ 24ur in spoštuje vse ukrepe v Centru (nošenje zaščitne maske, razkuževanje rok, ohranjanje razdalje…).

Obiski potekajo v avli Centra, izjemoma v sobah stanovalcev (glede na zdravstveno stane stanovalcev in ob odobritvi vodje ZNS).  Obiskovalci se v času obiska lahko zadržujejo samo v avli Centra.

Odhode stavnovalcev domov močno odstvetujemo.

Prosimo, da dosledno upoštevate napisana navodila in navodila osebja, ki bo skrbelo za obiske.

Obveščamo vas tudi, da smo v nedeljo, 16.1.2022 testirali vse stanovalce. Rezultati vseh so bili negativni.

Lepo pozdravljeni.