Vipava, 23.9.2021.

Obveščamo vas, da so bili vsi današnji testi stanovalcev in zaposlenih negativni. Od vključno jutri dalje so zopet dovoljeni obiski stanovalcev po enakem režimu kot pred okužbo.

Tiste obiskovalce, ki izpolnjujejo PCT in so bili v zadnjih 10 dneh v stiku z okuženo osebo prosimo, da na obiske v Center ne prihajajo.

Obiski so mogoči zgolj ob  upoštevanju PCT (prebolel, cepljen, testiran) pogoja za vse obiskovalce in po spodnjih navodilih.

Ob vstopu v Center bo naše osebje preverilo vaše izpolnjevanje PCT pogoja. Prosimo vas, da imate s seboj potrdilo o cepljenju, prebolevnosti ali testu (v papirni ali elektronski obliki). Brez ustreznega potrdila vam vstopa v stavbo ne bomo omogočili.

Hvala za razumevanje.

Obiski potekajo vsak dan v tednu razen ob četrtkih od 10:00 do 12:00 in od 15:00 do 17:45.
Obiski ob četrtkih so od 11:00 do 12:00 in od 15:00 do 17:45.

Za obiske se ni potrebno predhodno telefonsko najaviti.

  • Obiskovalec mora ves čas obiska v notranjih prostorih pravilno uporabljati zaščitno masko.
  • K enemu stanovalcu lahko prideta na obisk istočasno dve zdravi osebi (če se obisk izvaja v prostorih Centra)
  • V notranjih prostorih se obiskovalec lahko zadržuje samo v avli ali sobi stanovalca.
  • Vsi obiskovalci morajo izpolnjevati PCT pogoj.
  • Ob začetku in koncu obiska si morate razkužili roke.

 

 


 

Vipava, 20.9.2021

Obveščamo vas, da so od vključno 21.9.2021 do predvidoma 23.9.2021 mogoči obiski pri stanovalcih Centra starejših Pristan Vipava  samo v dopoldansekm času. Obiski so mogoči v sobah stanovalcev ali na zunanjih površinah Centra.  Za vse obiskovalce je potrebno izpolnjevanje PCT pogoja (potrebno dokazilo).

 


Vipava, 16.9.2021

Obveščamo vas, da obiski stanovalcev ne bodo mogoči predvidoma do vključno torka, 21.9.2021, ko bo verjetno dokončno razčiščena epidemiološka situacija. Trenutno imamo s Covid-19 okužena dva stanovalca iz iste sobe. Ostali stanovalci nimajo nobenih znakov, ki bi kazali na možnost okužbe s Covid-19.
Včerajšnji testi vseh zaposlenih so bili negativni. Jutri in v začetku naslednjega tedna  bomo s hitrimi testi testirali vse stanovalce in zaposlene.

 


Vipava, 15.9.2021

Spoštovani.

Obveščamo vas, da smo potrdili okužbo s Covid-19 pri enem stanovalcu. Zato danes, 15.9.2021 in jutri, 16.9.2021 obiski pri naših stanovalcih niso mogoči. O morebitnih nadalnjih ukrepih bomo svojce ustrezno obveščali.


Vipava, 07.09.2021

Spoštovani.

Obveščamo vas, da so 08.09.2021 dalje mogoči obiski stanovalcev v Centru starejših Pristan Vipava zgolj ob upoštevanju PCT (prebolel, cepljen, testiran) pogoja za vse obiskovalce in po spodnjih navodilih.

Ob vstopu v Center bo naše osebje preverilo vaše izpolnjevanje PCT pogoja. Prosimo vas, da imate s seboj potrdilo o cepljenju, prebolevnosti ali testu (v papirni ali elektronski obliki). Brez ustreznega potrdila vam vstopa v stavbo ne bomo omogočili.

Hvala za razumevanje.

Obiski potekajo vsak dan v tednu razen ob četrtkih od 10:00 do 12:00 in od 15:00 do 18:00.
Obiski ob četrtkih so od 11:00 do 12:00 in od 15:00 do 18:00.

Za obiske se ni potrebno predhodno telefonsko najaviti.

  • Obiskovalec mora ves čas obiska v notranjih prostorih pravilno uporabljati zaščitno masko.
  • K enemu stanovalcu lahko prideta na obisk istočasno dve zdravi osebi (če se obisk izvaja v prostorih Centra)
  • V notranjih prostorih se obiskovalec lahko zadržuje samo v avli ali sobi stanovalca.
  • Vsi obiskovalci morajo izpolnjevati PCT pogoj.
  • Ob začetku in koncu obiska si morate razkužili roke.

Tisti stanovalci, ki so bili 2x cepljeni ali so v zadnjih osmih mesecih preboleli Covid-19 lahko samostojno ali ob spremstvu zapustijo Center. Ob vrnitvi ti stanovalci ne bodo nameščeni v izolacijo.

Tisti stanovalci, ki niso bili cepljeni proti Covid-19 ali je od prebolevanja bolezni minilo več kot 8 mesecev, morajo ob morebitni zapustitvi centra ob povratku v 5 dnevno izolacijo.

Prosimo vas, da na obiske prihajate samo popolnoma zdravi!

Prosimo, da dosledno upoštevate napisana navodila in navodila osebja, ki bo skrbelo za obiske.