Pomoč družini na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

riverside-elderly-care1

Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Zavod Pristan izvaja storitev pomoč družini na domu s koncesijo v naslednjih občinah:

 1. Občina Ajdovščina
 2. Občina Borovnica
 3. Občina Dobrova – Polhov Gradec
 4. Občina Domžale
 5. Občina Gornji Grad
 6. Občina Horjul
 7. Občina Hrpelje-Kozina
 8. Občina Ilirska Bistrica
 9. Občina Kamnik
 10. Občina Komen
 11. Občina Laško
 12. Občina Litija
 13. Mestna občina Ljubljana
 14. Občina Ljubno
 15. Občina Log – Dragomer
 16. Občina Luče
 17. Občina Moravče
 18. Občina Mozirje
 19. Občina Nazarje
 20. Občina Postojna
 21. Občina Rečica ob Savinji
 22. Občina Solčava
 23. Občina Šmartno pri Litiji
 24. Občina Velike Lašče
 25. Občina Vipava
 26. Občina Vodice

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca. Socialno oskrbo na domu izvajajo strokovni delavci in oskrbovalci, ki so ustrezno usposobljeni oz. imajo opravljeno izobraževanje za socialne oskrbovalce na domu.