Direktor zavoda:
Martin Kopatin
martin@combic.si
telefon: 05 3687756

CENTER STAREJŠIH PRISTAN VIPAVA                                                POMOČ DRUŽINI NA DOMU

Strokovna vodja Centra starejših Pristan Vipava:                                     Koordinator pomoči družini na domu:
Klavdija Žnidar                                                                                                         Ivana Lavrenčič
klavdija@pristan.si                                                                                                ivana@pristan.si
telefon: 05 3687757                                                                                              telefon: 05 3671715

Vodja zdravstveno negovalne službe:                                                            Koordinator pomoči družini na domu:
Sonja Turk                                                                                                                  Nada Jerala
sonja@pristan.si                                                                                                       nada@pristan.si
telefon: 05 3687750                                                                                               telefon: 01 5479579