Zavod za socialno oskrbo Pristan poleg storitev pomoč družini na domu in institucionalnega varstva v okviru Centra starejših Pristan, izvaja tudi druge storitve.

V kuhinji Centra starejših Pristan poleg obrokov za uporabnike storitve pomoč družini na domu ter stanovalce Centra starejših Pristan, skrbijo za pripravo obrokov za zunanje uporabnike.

V pralnici Centra starejših Pristan omogočajo pranje perila tudi za zunanje uporabnike.

Zavod Pristan je skrbnik oskrbovanih stanovanj v Ljubljani (Murgle in Dravlje), ima pa tudi dovoljenje za izvajanje socialnega servisa, ki bo predvidoma v kratkem na voljo.