Na področju občine Domžale izvajamo pomoč družini na domu od 1. 3. 2023 dalje.

Cena storitve za uporabnika znaša: 6,88 EUR na uro

Dodatne informacije:
Karmen Pustotnik (koordinatorka): 031 740 466