Socialna služba ponuja pomoč stanovalcem in prosilcem za sprejem ter njihovim »razširjenim družinam«: svojcem, prijateljem, znancem ter drugim organizacijam. Delo socialne službe v Centru, v kateri je zaposlena ena socialna delavka, je vezano na pripravo starejšega človeka na domsko oskrbo, na prihod v Center in na bivanje v Centru vse do odhoda stanovalca.

Socialna delavka daje bodočim stanovalcem vse informacije v zvezi s sprejemom v Center in urejanjem potrebne dokumentacije. Pomaga novim stanovalcem in njihovim svojcem pri prilagajanju na domsko življenje, vodi osebno kartoteko in ostalo dokumentacijo stanovalcev Centra. Stanovalcem doma svetuje, jih vodi, zastopa, skrbi za njihovo socialno oskrbo ter jih ob tem obravnava individualno in skupinsko.

Stanovalci in svojci se lahko ob stiskah in težavah s prošnjami, željami in pritožbami obračajo na socialno delavko, ki jim bo pomagala ali jih usmerila na druge pristojne službe Centra. Socialna delavka sodeluje z ostalimi službami v Centru in se povezuje z drugimi institucijami izven Centra pri uveljavljanju posameznih pravic stanovalcev. V primeru izselitve iz doma ali smrti stanovalca pomaga pri urejanju postopkov, ki so s tem povezani.

Vodja socialne službe:
Klavidja Žnidar
tel.: 05 368 77 57
gsm: 031 398 640
klavdija@pristan.si