Delovni terapevt v Centru starejših Pristan je zdravstveni delavec, ki obravnava stanovalce, katerih vsakodnevno življenje je ovirano, omejeno ali oteženo zaradi posledic same starosti, raznih poškodb, bolezni ali motenj v duševnem in telesnem razvoju.
V delovni terapiji stremimo k obravnavi čim večjega števila stanovalcev z različnimi terapevtsko vodenimi aktivnostmi. Vsaka aktivnost mora biti za stanovalca smiselna in mora izhajati iz njegovih potreb, želja in zmožnosti.

Ob prihodu v Center delovni terapevt oceni stanovalčeve zmožnosti in sposobnosti, svetuje in skupaj z njim oblikuje cilje ter izbira ustrezne aktivnosti. Cilji, ki jih poskušamo doseči z delovno terapevtsko obravnavo stanovalcev so:

  • samostojnost pri oblačenju in slačenju, umivanju, hranjenju,
  • samostojnost pri presedanju na invalidski voziček ali posteljo in samostojna vožnja invalidskega vozička ter funkcionalna mobilnost
  • ohranjanje/upočasnitev upada kognitivnih sposobnosti (treningi umskih spretnosti, možganska telovadba, kvizi, individualna obravnava, namenske aktivnosti)
  • aktivna in koristna zapolnitev prostega časa (kreativne delavnice, kulinarične delavnice, bralni krožek, prireditve, praznovanja rojstnih dni, kvizi, pikniki, skupni sprehodi, ogledi filmov, …)
  • ohranjanje dobrega počutja, motiviranost,…

Več fotografij iz naših aktivnosti si lahko ogledate v galeriji.

 

Vodja delovne terapije:
Mojca Trdan
tel.: 05 3687751
mojca@pristan.si