Zavod Pristan izvaja pomoč družini na domu tudi na področju občine Postojna

Občina Postojna je Zavodu Pristan podelila koncesijo za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na področju občine Postojna.

Zavod Pristan je začel z izvajanjem storitve 15.4.2013.

Vse cene za uporabnika ostajajo nespremenjene, zaposlili smo tudi vse dosedanje socialne oskrbovalke.