OBVESTILO O VIDEONADZORU

 

Pravna podlaga:

  • in 78. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-2 (Uradni list RS št. 163/2022),
  • Sklep Martina Kopatina – direktorja Zavoda za socialno oskrbo Pristan, Goriška cesta 27, 5271 Vipava, z dne 25. 1. 2023.

 

Namen obdelave osebnih podatkov:

Razlog za uvedbo videonadzora je varnostni, in sicer zajema nadzor vstopov v prostore Centra starejših Pristan v Vipavi zaradi varovanja:

– premoženja zavoda,

– življenja, zdravja in premoženja zaposlenih ter

– življenja, zdravja in premoženja stanovalcev.

 

Upravljavec videonadzornega sistema:

Zavod za socialno oskrbo Pristan, Goriška cesta 27, 5271 Vipava

tel. 05 368 77 50

elektronska pošta: info@pristan.si

 

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

Marinela Šavle Reščič

e-pošta: marinela.rescic@gmail.com

 

Rok hrambe videoposnetkov:

največ 1 leto od trenutka nastanka posnetka.