Spoštovani.

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za solidarno prihodnost vsem izvajalcem institucionalnega varstva starejših posredovalo nova navodila glede izračuna cen oskrbe v domovih za starejše.

Nove cene oskrbe v Centru starejših Pristan Vipava bodo predvidoma veljale od 1.7.2023 dalje in bodo višje za od 3,00% do 5,61%.

Nov cenik bo objavljen na oglasni deski in na naši spletni strani.

S spoštovanjem.

Martin Kopatin
direktor zavoda