Pomoč družini na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

riverside-elderly-care1

Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Zavod Pristan izvaja storitev pomoč družini na domu s koncesijo v naslednjih občinah:

 1. Občina Ajdovščina
 2. Občina Borovnica
 3. Občina Dobrova – Polhov Gradec
 4. Občina Gornji Grad
 5. Občina Horjul
 6. Občina Hrpelje-Kozina
 7. Občina Ilirska Bistrica
 8. Občina Kamnik
 9. Občina Komen
 10. Občina Litija
 11. Mestna občina Ljubljana
 12. Občina Ljubno
 13. Občina Log – Dragomer
 14. Občina Luče
 15. Občina Mozirje
 16. Občina Nazarje
 17. Občina Postojna
 18. Občina Rečica ob Savinji
 19. Občina Solčava
 20. Občina Šmartno pri Litiji
 21. Občina Velike Lašče
 22. Občina Vipava

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca. Socialno oskrbo na domu izvajajo strokovni delavci in oskrbovalci, ki so ustrezno usposobljeni oz. imajo opravljeno izobraževanje za socialne oskrbovalce na domu.