Na področju občine Domžale izvajamo pomoč družini na domu od 1. 3. 2023 dalje.

Cena storitve za uporabnika znaša:

  • do 20 ur oskrbe mesečno              6,88 EUR na uro
  • od 21 do 25 ur oskrbe mesečno    7,23 EUR na uro
  • od 26 do 30 ur oskrbe mesečno   7,74 EUR na uro
  • več kot 30 ur oskrbe mesečno      8,18 EUR na uro

Dodatne informacije:
Karmen Pustotnik (koordinatorka): 031 740 466