V Centru starejši Pristan Vipava je služba zdravstvene nege in oskrbe tesno prepletena z vsemi ostalimi dejavnostmi centra. Zdravstveno nego in oskrbo izvajajo medicinske sestre,  zdravstveni tehniki, bolničarji kot samostojno dejavnost. V dejavnost zdravstvene nege sta vključeni tudi fizioterapevtka in delovna terapevtka. Zaposleni zagotavljamo tako osnovno, kot tudi specialno zdravstveno nego in oskrbo. Naši stanovalci prihajajo pogosto direktno iz bolnišnic.  Tu je domska oskrba nadaljevanje neakutne zdravstvene obravnave. Opremljeni smo z vso sodobno opremo za zagotavljanje kakovostne in varne zdravstvene nege.

Vsem stanovalcem je 24 ur dnevno zagotovljena zdravstvena oskrba. Splošna ambulanta, ki zagotavlja osnovne zdravstvene storitve je v centru 3 krat tedensko,  dvakrat mesečno v center prihaja specialist psihiater, enkrat mesečno  pa diabetolog.

 

 

Povezovanje

Glede na specifična zdravstvena stanja ali potrebe se povezujemo in dobro sodelujemo z lokalnimi in ostalimi zdravstvenimi  inštitucijami in socialnimi zavodi. Osebje zdravstvene nege se trudi aktivno vključevati stanovalce in svojce v sam proces  oskrbe. Veliko časa namenjamo komunikaciji in osebnim stikom.  Odlikujejo nas znanje, strokovnost, prilagodljivost ter prijaznost in dostopnost osebja ter odprtost za nove pristope in nenehne izboljšave.

 

vodje zdravstveno negovalne službe:
Polona Šinigoj
tel.: 05 368 77 54
gsm: 031 398 650
polona@pristan.si